Acta assemblea 13 d'abril de 2011

S’inicia l’assemblea a les 21.00 hores al menjador de l’escola Vilademany, segons convocatòria corresponent. Assisteixen a la reunió totes les membres de la Junta, i s’ha convidat la Sra. Anna Caula, representant de l’entitat Espais de Lleure, proveïdora dels serveis de menjador, monitoratge i casals, per informar sobre el seu funcionament.

Per part dels pares i mares, hi assisteixen 21 socis, d’un total de 75 famílies, que firmen la seva presència en el full adjunt.

Segons l’ordre del dia, es procedeix a tractar els següents punts:

  • Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta anterior.
  • Resum d’inversions i tasques realitzades durant el curs 2010-2011
  • Extraescolars, casals, ludoteca i acollida
  • Llibres per al curs 2011-2012
  • Web de l’AMPA
  • Resum dels comptes anuals
  • Torn obert de paraules 
  
La presidenta Sra. Alba Fraser es presenta i fa agraïments als pares per haver ajudat en les tasques que s’han estat fent durant aquest curs.

Es dóna la paraula seguidament a la Sra. Anna Caula per parlar del casal d’estiu per al proper mes de juliol: manifesta que s’intentaran mantenir els preus, la inscripció serà per setmanes, es buscarà un perfil de monitores segons el curs, hi haurà activitats amb inici i final setmanal, dos dies a la setmana podran anar a la piscina, i explica que l’any passat van dormir una nit al polivalent. La membre de la Junta Sra. Elisabet Rupià explica que amb el full de preinscripció es farà pagar un import corresponent com a compromís per assistir al casal. Seguidament, la Sra. Anna Caula s’acomiada dels assistents.

S’informa que la quota de soci continuarà sent per família però s’introduirà un petit suplement per a cadascun dels  germans. S’anuncia que es valorarà apujar la quota anual. També s’informa que només podran gaudir de descomptes en els seveis i activitats gestionats per l’AMPA els socis d’aquesta associació.

Es comunica que a partir del curs 2011-12 les comunicacions seran sempre per correu electrònic, excepte amb els socis que demanin expressament el contrari.

La presidenta dóna la paraula a la membre de la Junta Sra. Susanna Riera perquè expliqui el punt de l’ordre del dia: Resum d’inversions i tasques realitzades durant el curs 2010-2011. Comunica que deixa a sobre la taula el llibre de comptes a fi que qui vulgui el pugui consultar. Explica que s’han destinat els diners, entre d’altres, a comprar 4 ordinadors de tipus netbook per a l’escola, joguines i material divers, s’han pagat o subvencionat celebracions diverses (castanyada, refrigeri de Nadal per a pares, xocolatada de Nadal per als alumnes...). S’ha fet una forta inversió en xarxes de seguretat de separació de zones d’esbarjo, i en la xarxa que dóna a la carretera de la zona d’ampliació corresponent a les antigues escoles; s’han canviat les fustes dels jocs infantils del pati, s’ha demanat  que es renovin les cortines de les aules d’infantil, s’han pintat xarranques, s’ha demanat xarxa de voleibol, cistella bàsquet, s’ha fet la tanca de l’hort, i s’ha demanat un extra de neteja.

Es comunica que aviat l’AMPA juntament amb la direcció de l’escola tindrà una reunió amb el delegat d’Ensenyament.

Pel que fa a l’acollida matinal i ludoteca, es manifesta que l’acollida matinal funciona bé, mentre que la ludoteca no funciona prou bé perquè hi ha pocs nens, es plantegen diverses opcions que la Junta està estudiant de cara al proper curs: no fer la ludoteca, pagar més diners cadascun dels pares, o una nova proposta de monitoratge per fer deures al local nou de Ca la Neus o al Polivalent.

També es comunica que s’ha demanat un conserge a l’Ajuntament, i de moment han dit que no. En relació a aquesta proposta una mare manifesta la idea “d’un conserge que fos un senyor jubilat, sistema que s’utilitza molt habitualment a Itàlia”.

En relació a les activitats extraescolars, s’explica que a partir del curs vinent s’intentarà no gestionar cap activitat extraescolar.

Un pare pregunta sobre el canvi d’entitat de Caixa Girona amb Caixa de Pensions, en relació amb el tema de les comissions. Es manifesta que és un assumpte de l’escola i en tot cas es comentarà.

Es dóna la paraula a la Sra. Elisabet Rupià perquè expliqui la gestió dels llibres per al proper curs. Es continua amb la mateixa empresa. S’explica que el full de precomanda és important, i s’enviarà a principis de juny, amb un preu indicatiu. S’informa que el dia previst per a l’entrega  és el 19 de juliol. S’ensenya una mostra de les agendes, que s’han renovat, especialment en el cas d’Educació Infantil. Els socis tindran un descompte del 10 %. Es comunica que les persones que no vagin a recollir els llibres el dia que s’hagi assenyalat, l’hauran de recollir pel seu compte a la casa comercial.

Es parla de la “socialització de llibres”. Ho demana l’equip directiu de l’escola i s’informa que es farà pagar una quota a l’escola que es retornarà si el llibre es retorna en bon estat. Per poder fer la revisió i control d’aquests llibres s’ha de crear una comissió i es demana quins pares i mares en voldran formar part: a més d’un membre de la Junta de l’AMPA, s’ofereix la Sra. Roser Comià, La Sra. Imma Casassas i la Sra. Alba Garcia. El rebut del material escolar el girarà l’escola.

Pel que fa als xandalls, pren la paraula la membre de la Junta Sra. Mercè Coll, i s’explica que aquest curs s’ha fet una comanda mínima ja que actualment hi ha molt d’estoc. S’intentarà entregar el mes de juliol, juntament amb els llibres.

La presidenta manifesta que s’està pensant més a fons en la creació de la web, i que actualment hi ha un enllaç dins la web de l’escola, i també es demana c9ol·laboració als pares i mares per formar part de la comissió de la web.

Per últim, es dóna el torn de preguntes:

-       Es demana que el casalet de tardes de juny (jornada intensiva) pugui ser opció de 15 hores a 17 hores o de 15 hores a 18 hores.


Finalitza la sessió a les 10 h 13’.


                  
     
 

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

EXTRAESCOLARS: NATACIÓ A LA PISCINA DE SALT

TROBADA DE FAMÍLIES